Curs de formare și perfecționare profesională
Teoria și practica diplomației și a cooperării internaționale

Data începerii cursului: 11.10.2021, format online
Numărul total de locuri: 80

Obiectiv general
Cursul își propune să pună la dispoziția cursanților un set comun de cunoștințe despre diplomație și cooperare internațională. Cursul contribuie la standardizarea procedurilor de cooperare internațională și poate conduce la o mai bună coordonare a celorlalte instituții cu MAE.

Cui se adresează? Cine se poate înscrie?
Angajați ai Parlamentului României, Guvernului României și ai altor instituții centrale și locale precum și reprezentanți ai societății civile interesați de zona de relații internaționale și cooperare.

Condiții de absolvire
Absolvirea cursului de formare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 75% și de obținerea notei minime 7 la finalul programului de formare profesională.
Absolvenții programului de formare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.

Durata
Durata cursului va fi de 150 de ore. Cursul va începe în format online la data de 11.10.2021, iar în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 se va decide și asupra posibilității punerii în aplicare a formatului hibrid.
Cursul se desfășoară de luni până vineri, între orele 9:00 – 12:30.

Lectori
Prelegerile vor fi predate de specialiști MAE și IDR, de reprezentanți ai altor instituții centrale sau experți din societatea civilă.

Taxa de participare: 2.500 RON
Plata se va face în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.
Taxa poate fi plătită doar prin transfer bancar sau ordin de plată cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursului, până la data de 08 octombrie 2021.

Programa cursului Teoria și practica diplomației și a cooperării internaționale
Partea I – Fundamentele teoretice
1. Teoria relațiilor internaționale;
2. Fundamente teoretice ale politicii externe;
3. Teoria diplomației și a cooperării internaționale;
4. Teme centrale ale politicii globale.
Partea a II-a – Practica diplomației și a cooperării internaționale
1. Fundamente naționale ale politicii externe în România modernă;
2. Arhitectura constituțională de politică externă;
3. MAE – primordialitate diplomatică și prerogative de politică externă;
4. Direcții de acțiune diplomatică, diplomație complementară: economică, militară, culturală;
5. Noi tipuri de diplomație: cibernetică, științifică, de sănătate publică;
6. Formate de cooperare internațională;
7. Agenda națională a cooperării internaționale;
8. Practica unitară a cooperării internaționale.

Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va fi trimis până cel mai târziu la data de 01 octombrie 2021, ora 16:30, și va conține:
1. Nominalizare din partea instituției de stat (a șefului instituției);
2. Scrisoare de intenție (pentru persoanele din mediul privat);
3. Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;
4. Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;
5. Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).
Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa tpdci@idr.ro (menționați la subiect: Curs TPDCI IDR 11.10.2021).

Notă! – În situația în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri disponibile, IDR va organiza selecția în funcție de CV și având drept criteriu principal pe cel al utilității participării la acest curs.