Curs de formare și perfecționare profesională
Tehnologii emergente și disruptive – impactul asupra politicii externe și de securitate

Data începerii cursului: 15.04.2021, format online (platforma Zoom)
Numărul total de locuri: 60

Obiectiv general
Cursul își propune să aprofundeze timp de 6 săptămâni detaliile specifice revoluției digitale și să ajute la înțelegerea conceptelor principale ale guvernanței tehnologice și ale dezvoltării tehnologiilor emergente și disruptive.

Cui se adresează? Cine se poate înscrie?
Reprezentanți/Angajați ai Parlamentului României, Guvernului României, MAE, MApN, MAI, MTI, CERT-RO și ai altor instituții centrale și locale, preferabil cu responsabilități în sectoarele IT și de securitate cibernetică.

Condiții de absolvire
Absolvirea cursului de formare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 75% și de obținerea notei minime 7 la testul final de evaluare.
Absolvenții programului de formare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire.

Taxa de participare: 1.000 RON
Plata se va face în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.
Taxa poate fi plătită doar prin transfer bancar sau ordin de plată cu maxim 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va fi trimis până cel mai târziu la data de 31 martie 2021, ora 16:30, și va conține:
1. Nominalizare din partea instituției de stat;
2. Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;
3. Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;
4. Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).
Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa ted@idr.ro (menționați la subiect: Curs TED IDR 15.04.2021).

Notă! – În situația în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri disponibile, IDR va organiza selecția în funcție de CV și având drept criteriu principal pe cel al utilității participării la acest curs.