Concursuri de angajare în IDR

Rezultatele evaluării dosarelor candidaților înscriși la concurs

Direcția Formare Profesională, Contabilitate și Logistică

Direcția Furnizare Expertiză pentru MAE

Programul probei scrise în cadrul Concursului de angajare organizat de IDR

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor vacante pe funcții de execuție specifice MAE din cadrul Institutului Diplomatic Român se va desfășura la 29.06.2021, sediul IDR începând cu ora 10.00.
Candidații declarați admiși în urma evaluării dosarelor și a soluționării contestațiilor se pot prezenta la sediul IDR, din Bulevardul Primăverii nr. 17, București, începând cu ora 9.30.
Accesul în sălile de examen se va face, în mod obligatoriu, pe baza actului de identitate. Având în vedere restricțiile impuse de pandemia COVID-19, candidații trebuie să poarte măști și să respecte măsurile de distanțare socială.

Repartizarea candidaților în sălile de concurs se va face după cum urmează :

Direcția Furnizare Expertiză pentru MAE
Referent relații II
Sala Dimitrie Cantemir (parter), candidații care au primit coduri de identificare cuprinse între 12011 și 12047.
Sala Hărților (etaj), candidații care au primit coduri de identificare cuprinse între 12048 și 12063.
Referent relații I și Consilier Relații I
Sala Take Ionescu – protocol (parter),
Cadidații care au primit coduri între 12064 și 12074,
Candidații care au primit coduri între 12075 și 12079.

Direcția Formare Profesională, Contabilitate și Logistică
Consilier Relații II, Curier I (SM) și Referent Relații I (SM)
Sala I. G. Duca (etaj), toți candidații.

Rezultatele obținute la proba scrisă

Direcția Formare Profesională, Contabilitate și Logistică

Rezultate finale concurs de angajare

Direcția Furnizare Expertiză pentru MAE

Direcția Formare Profesională, Contabilitate și Logistică

Angajarea candidaților declarați admiși se va face începând cu data de 1 septembrie 2021.