Misiune

Misiune. Institutul Diplomatic Român (IDR) își asumă misiunea de a contribui substanțial la creșterea calității diplomației românești prin formare, educare continuă, cercetare, prin dezvoltarea gândirii critice și strategice, prin conectare internațională. O politică externă bună servește unei politici interne benefice.

Principii: valorizarea resurselor umane, profesionalismul, respectul și dialogul, responsabilitatea pentru comunitate.

Pornind de la atribuțiile legale fondatoare ale IDR, dezvoltarea în continuare a institutului se realizează, în funcție de nevoile identificate în MAE, pe următoarele patru direcții.

  • Formarea și educarea continuă a diplomaților și a altor categorii de cursanți;
  • Aprofundarea dimensiunii de cercetare și expertiză pe spații regionale și problematici funcționale;
  • Funcționarea IDR ca think-tank al MAE;
  • Integrarea IDR în cadrul unei rețele internaționale de institute relevante similare.

Cele patru mari direcții se potențează reciproc, realizându-se prin: (1) optimizarea comunicării, colaborării și a coordonării dintre IDR și MAE; (2) îmbunătățirea gestionării resurselor umane din IDR; (3) optimizarea managementului instituțional. Pentru îndeplinirea misiunii sale, IDR are nevoie de o echipă dinamică și de un mediu de emulație care să inspire încredere diplomaților, instituțiilor statului și publicului larg din România.