Documente diplomatice

Valorificarea imensei arhive a MAE încadrul unei colecţii naţionale de documente diplomatice a reprezentat un deziderat exprimat de mulţi ani. Tentativele întreprinse până în prezent nu s-au soldat cu rezultate semnificative. Prin crearea Institutului Diplomatic Român, care are printre atribuţiile sale editarea colecţiei naţionale „Documente Diplomatice Române”, au apărut premizele ca acest deziderat să devină o realitate. Astfel publicarea acestei colecţii a devenit program guvernamental.
Grupul de specialişti care are responsabilitatea prelucrării şi editării volumelor de documente diplomatice este format din cadre didactice şi cercetători de la Universitatea din Bucureşti şi Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, persoane care dispun de operă ştiinţifică solidă şi experienţă în domeniul editării, recunoscute în mediul academic din România. Acest grup a elaborat normele unitare de editare şi strategia de cercetare a fondurilor arhivistice, preponderent arhivele diplomatice dar şi alte arhive – Arhivele naţionale, Biblioteca Academiei – susceptibile să furnizeze documente care interesează colecţia.
Colecţia naţională „Documente Diplomatice Române” este structurată în trei serii cronologice a căror logică provine atât din marile etape ale istoriei universale cât şi din evoluţia specifică a statului român din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la prăbuşirea regimului comunist. Prima serie este consacrată diplomaţiei româneşti de la formarea statului român modern până sfârşitul primului război mondial. A doua serie tratează perioada României Mari şi se încheie cu anul 1947. Ultima serie, seria a treia, corespunde politicii externe a perioadei comuniste (1948-1989). Pe lângă cele trei serii cronologice, colecţia mai poate cuprinde volume tematice, consacrate unor probleme majore din istoria statului român, cu implicaţii în planul relaţiilor internaţionale.
De asemenea, conform HG 880/2005, IDR are misiunea publicării memorialisticii diplomatice, importantă sursă care completează informaţiile transmise de documentele diplomatice propriu-zise.
Fiecare volum al colecţiei „Documente Diplomatice Române” dispune de un studiu introductiv şi de notă asupra ediţiei redactate în limbile română şi engleză; de asemenea lista documentelor este publicată în limbile română şi engleză. Documentele elaborate în limbile franceză şi engleză sunt publicate în original iar documentele redactate în alte limbi sunt traduse în română; fiecare volum are la final un indice analitic. Volumele colecţiei „Documente Diplomatice Româneşti” cât şi volumele de memorii diplomatice au atât o formă tipărită cât şi o versiune electronică, accesibilă liber pe site-ul IDR.

Până în prezent au apărut următoarele volume:

Documente Diplomatice Române, seria I, volumul 11, anul 1883, volum realizat de Alin Ciupală, Rudolf Dinu, Antal Lukacs, introducere de Rudolf Dinu, Editura Academiei, Bucureşti, 2006, CXLVII+595 pp.

Documente diplomatice române, seria I, volumul 12, 1884-1885, Editori Rudolf Dinu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Editori asociaţi Anca-Graţiela Moga, Nicolae Nicolaescu, introducere de Rudolf Dinu, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2010.

Documente Diplomatice Române, seria a II-a, volumul 18, partea I, 1 ianuarie – 30 iunie 1936, volum realizat de Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei, Editura Academiei, Bucureşti, 2008, CXXXIV+1002 pp.

DocumenteDiplomatice Române, seria a II-a, volumul 18, partea II, 1 iulie – 31 decembrie 1936, volum realizat de Laurenţiu Constantiniu, Alin-Victor Matei,  Andrei Șiperco, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea,2010, CXII+919 pp.

Memorialistică Diplomatică, volumul I, Alexandru Em. Lahovary, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906), Viena(1906-1908), ediţie îngrijită de Adrian Stănescu şi LaurenţiuVlad, studiu introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii şi indice de Laurenţiu Vlad, Institutul European, Iaşi, 2009, L+150 pp.

Documente Diplomatice Române, seria a III-a, România şi Tratatul de la Varşovia. Conferinţele miniştrilor afacerilor externe şi ale adjuncților lor (1966-1991), volum realizat de Mioara Anton, introducere de Mioara Anton, Editura Alpha MDN, Buzău, 2009, CLXXXII+1275 pp.

Documente Diplomatice Române, seria I, volumul 13, 1886, volum realizat de Alin Ciupală, Antal Lukács şi Lidia Trăuşan-Matu, publicat la Editura Monitorul Oficial.

Documente Diplomatice Române, seria a II-a, volumul 19, 1937, volum realizat de Alin-Victor Matei, Laurenţiu Constantiniu, Andrei Şiperco şi Bogdan Antoniu, şi publicat la Editura Monitorul Oficial.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.