Direcţia Furnizare de Expertiză pentru M.A.E. a IDR are în componenţă două grupuri de cercetare cu atribuţii clar definite în editarea colecţiei de Documente Diplomatice Române, pe de-o parte, şi în analizarea evenimentelor majore de politică internaţională, pe de altă parte, conform unui plan tematic propus şi aprobat la începutul fiecărui an calendaristic.

I. Editarea colecţiei Documente Diplomatice Române

În cadrul Institutului Diplomatic Român se editează colecţia naţională “Documente Diplomatice Române”. Acestă colecţie este organizată în trei serii:  

  • diplomaţia românească de la constituirea statelor naţionale româneşti în 1859 până la sfârşitul primului Război Mondial;
  • de la constituirea României Mari până la Conferinţa de Pace de la Paris din 1947;
  • diplomaţia românească în perioada regimului comunist.

Colectivul de editare mai desfăşoară şi următoarele activităţi:  

  • realizarea seriei de memorialistică diplomatică a IDR;
  • editarea şi publicarea revistei Caiete Diplomatice;
  • propune şi organizează acţiuni de recuperare a arhivelor diplomatice româneşti aflate în străinătate, precum şi a arhivelor relevante pentru România în context internaţional;
  • organizează şi participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale dedicate istoriei diplomaţiei, evoluţiei relaţiilor internaţionale, arhivelor diplomatice, etc.

II. Cercetarea în domeniul relaţiilor internaţionale

Angajaţii cu atribuţii de cercetare în domeniul relaţiilor internaţionale participă la proiectele de cercetare iniţiate de către Institutul Diplomatic Român, elaborează studii documentare şi analize, propun şi organizează acţiuni legate de domeniile de studiu şi specializare, atât la solicitarea IDR, cât şi a conducerii Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, aceştia au şi atribuţii de predare şi coordonare de proiecte de cercetare în cadrul programelor de formare profesională desfăşurate de Institutul Diplomatic Român.
Anual, se întocmeşte o proiecţie de teme de cercetare care este permanent actualizată, în funcţie de evoluţia evenimentelor şi de solicitările primite din partea M.A.E., în principal pe următoarele domenii:

• problematica teoriei şi practicii relaţiilor internaţionale – probleme şi procese globale, decizionale în politica externă;
• dinamica relaţiilor internaţionale – analiza geopolitică şi strategică;
• aspecte militaro-strategice şi probleme de securitate;
• dreptul internaţional şi european – probleme juridice şi instituţionale ale globalizării;
• diplomaţia europeană;
• problematica politică, economică şi de securitate în Orientul Mijlociu;
• evoluţii politice în spaţiul balcanic;
• spaţiul ex-sovietic şi zona Mării Negre;
• evoluţii în economia mondială, în integrarea europeană şi în mediul de afaceri.

III. Direcţia Furnizare de Expertiză pentru M.A.E. are în componenţă şi Biblioteca Institutului Diplomatic Român.