Misiune

Institutul Diplomatic Român, fondat în septembrie 2005, este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. 

IDR sprijină activitatea personalului specializat din cadrul ministerului prin furnizarea de expertiză şi cursuri de instruire profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei. 

IDR oferă servicii de analiză pentru Ministerul Afacerilor Externe şi pentru alte instituţii publice sau private din România şi străinătate, organizează evenimente dedicate unor probleme de politică internaţională, publică periodice şi lucrări de specialitate. 

Institutul Diplomatic Român organizează cursuri destinate persoanelor cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate în perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului relaţiilor internaţionale. 

Obiective

Obiectivele majore ale Institutului Diplomatic Român se axează pe patru direcții:

  • Furnizarea de expertiză în domeniul relaţiilor internaţionale – studii, analize de strategie politică, lucrări de specialitate – pentru Ministerul Afacerilor Externe şi pentru alte instituţii publice sau private din România si străinătate.
  • Organizarea de cursuri de instruire şi perfecţionare profesională pentru membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României în spiritul promovării profesionalismului şi responsabilităţii în misiunea de reprezentare a României în străinătate. Un obiectiv este şi formarea profesională a proaspeţilor angajaţi din toate departamentele Ministerului Afacerilor Externe, precum şi perfecţionarea continuă a altor angajaţi. Totodată, se vor organiza cursuri şi pentru alte categorii de cursanţi – funcţionari internaţionali, publici, personal al ambasadelor acreditate în România şi alte persoane interesate. Cursurile vor acoperi arii diferite de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, evoluţii contemporane în lumea politică, tehnici diplomatice, drept internaţional şi drept european, etichetă şi protocol, studii regionale, etc.
  • Editarea colecţiilor de documente diplomatice şi a memorialisticii diplomatice în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.

Reconstituirea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe în cadrul unui centru de documentare în domeniul relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei menit să devină pentru specialiştii din domeniu o sursă de informare de un înalt nivel.

Finanțare

Finanţarea IDR se face din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Veniturile proprii se pot constitui din sponsorizări, donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi din publicaţii, programe de asistenţă externă, contracte de cercetare sau alte surse, potrivit legislaţiei în vigoare.