În conformitate cu prevederile HG nr. 880 din 28 iulie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român cu modificările și completările ulterioare, conducerea operativă a IDR este asigurată de Colegiul director al IDR: