Curs de formare și perfecționare profesională
ARHITECTURA PROTOCOLULUI, ETICHETA ȘI ARTA COMUNICĂRII ÎN DIPLOMAȚIE

 
Arhitectura Protocolului, Eticheta și Arta Comunicării în Diplomație
Arhitectura Protocolului, Eticheta și Arta Comunicării în Diplomație
Arhitectura Protocolului, Eticheta și Arta Comunicării în Diplomație
 

 

Data începerii cursului: 14.06.2022, format online
Numărul total de locuri: 70

Obiectiv general
Programul își propune să abordeze teme de actualitate și să pună la dispoziția cursanților un set comun de concepte, teorii și cunoștințe în vederea utilizării corecte a protocolului în relaţiile oficiale și înţelegerea elementelor cheie din domeniul etichetei diplomatice.

Lectori
Prelegerile vor fi susținute de specialiști MAE, reprezentanți ai altor instituții centrale sau experți din societatea civilă.

Cui se adresează? Cine se poate înscrie?
Angajați ai Parlamentului României, Guvernului României și ai altor instituții centrale și locale precum și reprezentanți ai societății civile interesați de zona de diplomație, protocol și etichetă.

Condiții de absolvire
Absolvirea cursului de formare și perfecționare profesională este condiționată de o prezență de cel puțin 75% și de obținerea notei minime 7 la finalul programului de formare profesională.
Absolvenții programului de formare și perfecționare profesională vor primi un certificat de absolvire emis de IDR.

Durata
Durata cursului va fi de 55 de ore. Cursul va începe în format online la data de 14.06.2022 (cu posibilitatea punerii în aplicare și a formatului hybrid, în cazul anumitor discipline).
Cursul se desfășoară de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 12.15. 

Taxa de participare: 1500 RON
Plata se va face în contul Institutului Diplomatic Român, CUI 17984679, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.
Taxa poate fi plătită prin transfer bancar / la casieria IDR, în perioada 06 – 09 iunie 2022.

Programa cursului:
Modul I – PROTOCOL, CEREMONIAL ȘI ETICHETĂ ÎN DIPLOMAȚIE
Modul II – COMUNICARE ȘI NETWORKING

Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va fi trimis până cel mai târziu la data de 31 mai 2022, ora 16:30, și va conține:
1. Nominalizare din partea instituției de stat (a șefului instituției);
2. Scrisoare de intenție (pentru persoanele din mediul privat);
2. Formularul de înscriere și declarația GDPR cu Nota de Informare;
3. Copia diplomei de licență și a cărții de identitate;
4. Curriculum Vitae Europass (cu fotografie).
Documentele vor fi trimise într-un singur fișier, în format .pdf, la adresa pec@idr.ro (menționați la subiect: Curs Arhitectura protocolului, eticheta si arta comunicarii in diplomatie IDR 14.06.2022).

Dosarele incomplete NU vor fi luate în considerare.

Selecția dosarelor și comunicarea rezultatelor vor avea loc în data de 03 iunie 2022.
Semnarea contractelor va avea loc în perioada 03 – 06 iunie 2022.

Taxa de participare poate fi plătită prin transfer bancar / la casieria IDR, în perioada 06 – 09 iunie 2022. Plata se poate face doar după semnarea contractului de formare și dezvoltare profesională. Valabilitatea contractului de formare și dezvoltare profesională încetează de drept dacă plata taxei de participare la curs NU este efectuată până la data 9 iunie 2022, inclusiv.
Cursul se va desfășura doar cu participarea a minim 40 cursanți plătitori.


Notă! – În situația în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri disponibile, IDR va organiza selecția în funcție de CV și având drept criteriu principal pe cel al utilității participării la acest curs.