Cultura, civilizația și limba arabă

Lectori IDR

Laura Sitaru– conferenţiar la secţia de limba arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. Predă cursuri de limba arabă, civilizaţie arabo-islamică, modele identitare în spaţiul arabo-islamic şi literatură arabă modernă la programele de licenţă ale secţiei de limba arabă, dar şi în cadrul masteratului Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi”. Este autoarea lucrării „Gândirea politică arabă. Concepte-cheie, între tradiţie şi inovaţie”.

Lectori IDR

Andra Dodiţă– absolventă a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea arabă-engleză (2011), respectiv a programului de masterat „Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi” (2013). Este doctorandă a Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”. Din 2013 lucrează ca referent relaţii II în cadrul IDR, aria de expertiză fiind spaţiul arabo-islamic.

Cultura, civilizația și limba chineză

Luminiţa Bălan– profesor de limba chineză la Departamentul de Limbi Orientale al Universităţii din Bucureşti. Susţine cursuri de limbă, civilizaţie şi cultură chineză din 1990. Este directorul Institutului Confucius din Bucureşti, dar și coordonatorul grupului de elaborare a programei şi a manualelor de limba chineză pentru învăţământul pre-universitar în cadrul Ministerului Educaţiei.

Lectori IDR

Florina Petrescu– absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, secţia chineză-franceză. În perioada septembrie 2015-iulie 2016 a efectuat un stagiul de perfecţionare la Foreign Studies University din Beijing, iar în prezent este assistant manager la Institutul Confucius din Bucureşti.

Lectori IDR

Cultura, civilizația și limba rusă

Lectori IDR

Camelia Dinu – lector universitar, doctor în filologie, cu o experienţă de 15 ani de predare a limbii ruse de la zero, în mediul academic şi de afaceri. Domenii de interes: cultura şi civilizaţia rusă, limba şi literatura rusă contemporană.

Lectori IDR

Iuliana Timofte – lector universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, cu o bogată experiență în predarea limbii ruse ca limbă străină și maternă; preşedintele Comisiei Naţionale de Specialitate pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (disciplina ”Limba şi literatura rusă maternă”).