Institutul Diplomatic Român a devenit membru al rețelei European Security and Defence College

În data de 1 aprilie 2019, Institutul Diplomatic Român a devenit membru al rețelei European Security and Defence College (ESDC).
Rețeaua ESDC reunește universități, academii, colegii și institute și a fost creată cu scopul de a oferi statelor membre ale UE și instituțiilor europene formare în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), pentru dezvoltarea și promovarea unei înțelegeri comune a PSAC în rândul personalului militar și civil, dar și pentru a identifica și disemina soluții și bune practici în vederea rezolvării dificultăților legate de politica de securitate și de apărare comună.