Misiune

Institutul Diplomatic Român (IDR), fondat în septembrie 2005, este o instituţie publică, cu personalitate juridică și funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

IDR are drept obiect principal de activitate formarea și dezvoltarea profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe, sprijinind activitatea personalului specializat din cadrul ministerului prin cursuri de instruire profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei.

Institutul Diplomatic Român organizează totodată cursuri destinate persoanelor cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate în perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului relaţiilor internaţionale.

IDR oferă servicii de analiză pentru Ministerul Afacerilor Externe şi pentru alte instituţii publice sau private din România şi străinătate, organizează evenimente dedicate unor probleme de politică internaţională, publică periodice şi lucrări de specialitate.

Obiective

În conformitate cu prevederile HG nr. 880 din 28 iulie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român cu modificările și completările ulterioare obiectivele majore ale Institutului Diplomatic Român sunt:

  • Organizarea de cursuri de instruire şi perfecţionare profesională pentru membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României în spiritul promovării profesionalismului şi responsabilităţii în misiunea de reprezentare a României în străinătate.
  • Formarea profesională a proaspeţilor angajaţi din toate departamentele Ministerului Afacerilor Externe, precum şi perfecţionarea continuă a altor angajaţi. Totodată, se vor organiza cursuri şi pentru alte categorii de cursanţi – funcţionari internaţionali, publici, personal al ambasadelor acreditate în România şi alte persoane interesate. Cursurile vor acoperi arii diferite de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, evoluţii contemporane în lumea politică, tehnici diplomatice, drept internaţional şi drept european, etichetă şi protocol, studii regionale, etc.
  • Furnizarea de expertiză în domeniul relaţiilor internaţionale – studii, analize de strategie politică, lucrări de specialitate – pentru Ministerul Afacerilor Externe şi pentru alte instituţii publice sau private din România si străinătate.
  • Editarea colecţiilor de documente diplomatice şi a memorialisticii diplomatice în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.