Direcția de Formare Profesională

Departamentul de formare profesională organizează programe de studii destinate în primul rând membrilor Corpului Diplomatic şi Consular al României, precum şi altor categorii de personal al M.A.E.. O altă serie de programe, organizate în baza unei modificări a H.G. 880/2005, se adresează unui public mai larg, compus din demnitari, membri ai Parlamentului, funcţionari publici etc., interesaţi de dobândirea unor competenţe generale în domeniul relaţiilor internaționale. Institutul desfășoară cursuri și programe și pentru diplomaţii străini, finanţate prin fondurile de asistenţă pentru dezvoltare oferite de România.
Toate programele, deşi adaptate specificului publicului-ţintă, au în comun domenii de interes prioritare, care se adresează celor mai importante şi mai sensibile chestiuni din domeniul relaţiilor internaţionale. Filosofia programelor poate fi concentrată în următoarele patru principii:
• Cursurile trebuie să ofere o înţelegere largă a contextului dilemelor internaţionale curente. În acest scop pregătirea teoretică, ce cuprinde dreptul internaţional, teoria şi istoria relaţiilor internaţionale, geopolitică şi geoeconomie, principiile practicii diplomatice etc., reprezintă un pilon important al programelor.
• Cursurile sunt corelate cu politicile. Programele includ tematici care sunt în mod direct asociate priorităţilor din politica externă a României (cu deosebire Uniunea Europeană şi spaţiul extins al Mării Negre) sau se înscriu în cele mai actuale tendinţe în activitatea diplomatică (guvernanţă globală, diplomaţie publică).
• Asimilarea cunoştinţelor este îmbinată cu antrenarea abilităţilor specifice diplomației, care vizează protocol şi etichetă, tehnici de negociere, tehnici de comunicare publică, redactarea documentelor diplomatice.
• Cursurile se concentrează în primul rând pe dezvoltarea personală.
Obiectivul fiecărui program este acela de a oferi participanților informații noi și antrenarea abilităților care să le completeze pregătirea de bază. Evoluția fiecărui cursant este determinată prin susținerea examenelor, a lucrărilor individuale și a unei evaluări finale.