RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

    

 

 

  

 

 

Politică şi securitate în

Orientul Mijlociu

22 februarie – 21 martie 2016

 

Programul cuprinde 10 ateliere ce combină prezentări, studii de caz, dezbateri şi simulări, cu o durată de 4 ore fiecare (17.00-21.00), dedicate analizei evoluțiilor din Orientului Mijlociu, cauzelor de durată şi mizelor geopolitice, sociopolitice şi economice ale turbulențelor din zonă, viziunilor, intereselor şi strategiilor actorilor politici, sociali şi instituționali implicați, precum şi a perspectivelor pe durată scurtă şi medie ale regiunii.

Atelierele sunt coordonate de experți, cercetători sau diplomați cu o cunoaştere şi o experiență aprofundată în domeniu.

 

Programul este destinat tuturor persoanelor cu studii superioare din sectorul public, privat şi asociativ, interesate de regiunea Orientului Mijlociu.

 

Programul permite cursanților:

·        Înțelegerea cauzelor profunde ale instabilității şi violențelor din Orientul Mijlociu şi a implicațiilor regionale şi globale ale acestora.

·        Interpretarea şi evaluarea deciziilor şi strategiilor de politică internă şi externă a principalilor actori regionali şi internaționali.

·        Construcția unor proiecții realiste ale evoluțiilor politice, sociale, economice din regiune.

 

 

Module şi lectori:

 

Repere istorice şi geopolitice ale Orientului Mijlociu

Evoluții politice şi securitare în Orientul Mijlociu

Dan Petre, Director General al Institutului Diplomatic Român, Secretar de Stat pentru Afaceri Globale în Ministerul Afacerilor Externe (2012-2013), şef al Compartimentului de Politică Externă din Preşedinția României (1996-2000), expert în probleme de securitate în Orientul Mijlociu şi în lumea arabă.

 

Societate şi cultură în lumea arabă

Islamul politic: geneză şi evoluții

Laura Sitaru, licențiată în limbă şi literatură arabă, doctor în istorie conceptuală al Universităț ii din Bucureş ti (2009), conferențiar la secția de arabă a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a Universităț ii din Bucureş ti, membru al Centrului de Studii Arabe al Universității din Bucureşti, director de cercetare în cadrul Institutului Diplomatic Român; specializată în studiul formelor de identitate din spațiul arabo-islamic în context modern; visiting scholar la Georgetown University din Washington, Al Waleed Center for Muslim-Christian Understanding (2011-2012), bursier AuF (Agence Universitaire de la Francophonie) la Universitatea din Cairo (2007-2008), bursier al Universității din Cairo (2000-2001) şi al Institutului Bourguiba din Tunis (1999); autoare a lucrării Gândirea politică arabă. Concepte cheie, între tradiție şi inovație, publicată la Polirom (2009). 

 

Terorism şi violență politică în Orientul Mijlociu

Amb. Radu Horumba, ministru plenipotențiar în cadrul Direcției OSCE, Riscuri asimetrice şi neproliferare.

 

Dimensiunea politico-militară a securității şi apărării în Orientul Mijlociu

Dr.Constantin Degeratu, Gen. (r), Şef al Statului Major General (1997-2000), consilier prezidențial pentru securitate şi apărare națională (2000) şi consilier de stat la Departamentul Securităț ii Naționale (2005-2010); profesor de studii de securitate central-europene la Centrul European de Studii de Securitate “George C. Marshall” din Garmisch-Partenkirchen (2001-2004); consultant militar la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie/ITFY (2004-2007); profesor asociat la Colegiul Național de Apărare, Universitatea Bucureşti şi Academia Națională de Informații; lector permanent al Institutului Diplomatic Român.

 

Societate şi cultură în Israel

Conf. Felicia Waldman, doctor în filosofie al Universitatii din Bucureşti, coordonator al Centrului de Studii Ebraice din cadrul Facultatii de Litere a Universității din Bucureşti, membră a delegației permanente a României la International Holocaust Remembrance Alliance, specializată în gândire iudaică, literatură evreiască şi studiul societății şi culturii israeliene. 

 

Orientul Mijlociu şi energia globală: istorie, geopolitica petrolului şi viitorul energiei

Radu Dudău este conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie a Universității Bucureşti unde predă Teoria Relatiilor Internationale si Studii de Dezvoltare Internationala. Director al think-tankului Energy Policy Group, specializat în politici energetice, Radu Dudău are o experiență de 10 ani în studiul piețelor şi politicilor energetice.

 

Diplomația românească în Orientul Mijlociu

Ileana Dinculescu, director al Direcției Orientul Mijlociu şi Africa din Ministerul Afacerilor Externe, licențiată în comunicare şi relații publice a Universității Bucureşti, master de Studii Ebraice şi de Drept Comunitar la Universitatea din Bucureşti.

 

Panel de experți: Viitorul Orientului Mijlociu

 

 

Calendarul cursului:

21 ianuarie – 19 februarie 2016: înscrieri;

21 ianuarie – 19 februarie 2016: candidații declarați admişi vor completa contractul de şcolarizare şi achita taxa de studii.

 

Înregistrare:

Persoanele interesate vor transmite electronic la adresa de e-mail: psom@idr.ro un dosar cu următoarele documente:

1.        Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR;  

2.        C.V. (model european); 

3.        Fotocopie a cărții de identitate;  

4.        Fotocopie a diplomei de licență; 

5.        Fotocopie a certificatului de casătorie (în cazul schimbării numelui); 

6.        Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar ; 

7.       Scrisoare de motivație. 

 

Plata:

Persoanele înregistrate sunt invitate să achite taxa de studii la casieria IDR sau prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX.

Taxa de studii:

1586 lei

 

 

 

 

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare