RO   EN  

facebook

       Contact    Site map

 
 
 
 

 

  

 

 

Criza de securitate la începutul secolului XXI. Diplomație și securitate națională

                                                            

03 aprilie – 04 mai 2017

 

Cursul se adresează angajaților Ministerului Afacerilor Externe, dar și persoanelor cu studii superioare, care funcționează în aparatul de stat sau în mediul privat, interesate de tematica legată de securitatea naţională şi îşi propune familiarizarea cursanţilor cu cele mai recente evoluţii din practica politică internaţională şi din reflecţia academică asupra problematicilor de securitate.


Cele 18 prelegeri a câte 2 ore, vor trata probleme precum teoria şi gândirea strategică; provocările convenţionale şi neconvenţionale ale mediului de securitate; geopolitica conflictelor contemporane, organizaţii de securitate, forme ale violenței organizate în epoca contemporană, problemele de securitate economică, energetică, cibernetică; arme nucleare, chimice, bacteriologice, terorism şi contraterorism, intelligence, spionaj şi supraveghere.


Modulele vor fi susținute de personalități din mediul decizional pe probleme de securitate și cadre didactice universitare.  


Calendarul cursului:


14 – 31 martie 2017: înscrieri.
Persoanele interesate vor transmite un dosar cu documentele de mai jos,
la adresa de e-mail intsec@idr.ro.

  1. C.V. (model european); 
  2. Fotocopie a cărţii de identitate;  
  3. Fotocopie a diplomei de licenţă; 
  4. Fotocopie a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui); 
  5. Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar; 
  6. Scrisoare de motivaţie. 

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
14 – 31 martie 2017: candidaţii declaraţi admişi vor completa contractul de şcolarizare şi achita taxa de studii în valoare de 1593 ron, prin transfer bancar în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO59TREZ70120G330500XXXX sau la casieria Institutului Diplomatic Român.
Prelegerile se vor derula în zilele lucrătoare, interval orar 17.00 – 21.00, cu deschiderea oficială, luni, 03 aprilie a.c.

MAE

 Repere culturale

 


 Abonare Dezabonare